63 Επαναλητικά Θέματα στα Μαθ/κα Κατ. και 60 στα Μαθ/κα Γεν. Παιδείας (2015)

 Όλα τα Θέματα  των Πανελλαδικών  Εξετάσεων (Στόχος)

Εισηγήσεις Ημερίδας Μαθηματικών στη Βέροια 20/02/2011

Ακρότατα και φράγματα στα μέτρα μιγαδικών

Η  θεωρία των εξετάσεων -Πανελλαδικές-Ο.Ε.Φ.Ε.
Αποδειξεις-Ορισμοί   (11-4-2008)

Κοινά σημεία  f  και  f -1   (8-3-2008)

Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης που ορίζεται από Ολοκλήρωμα.

Δείγμα  Θεωρίας Ολοκληρωμάτων  Κατεύθυνσης  Γ΄ Λυκείου

Δείγμα  του νέου βιβλίου Μαθηματικών  Κατεύθυνσης  Γ΄ Λυκείου

 Θέματα Δεσμών κατάλληλα γιά κατευθύνσεις

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Όλων των Πανελλαδικών  Εξετάσεων
(Γενικών-Ομογενών -Εσπερινών -Επαναληπτικών -ΟΕΦΕ ) ανά ενότητα  ετών 1993-2009
.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης -Ανάλυση

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος των εξετάσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος των εξετάσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Επαναληπτικές

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος των εξετάσεων στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος των εξετάσεων στα Μαθηματικά Παιδείας Επαναληπτικές 
            
Χρήσιμα
Καιρός στα Γιαννιτσά
Εκπαιδευτικές σελίδες
Mathematica
Εις άτοπον
Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2003-17
Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2018 και μετά
Θέματα Πανελλαδικών ανά Μάθημα
Θέματα Πανελλαδικών Όλα (Κελάφας)
Θέματα Τ.Ε.Ε.-Ε.ΠΑ.Λ.
Διάφορα
Άριστον Τεστ
Ο.Ε.Φ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας


Από το 1993...

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Newsletter

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Πόλη: