07/05/2017

ΕΛΟΤ 1433

Το φροντιστήριο «ΣΤΟΧΟΣ» είναι ένας σύγχρονος, αξιολογούμενος, ποιοτικός και πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει απόλυτα την κοινωνική ευθύνη της εκπαιδευτικής αποστολής του και αποδέχεται πλήρως τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή.

Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΣΤΟΧΟΣ» δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της γνωστικής και συναισθηματικής υποδομής τους με τελικό στόχο την επιτυχία τους στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το φροντιστήριο αναπτύσσει εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής βελτίωση και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του φροντιστηρίου για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του, το φροντιστήριο στοχοθετεί και παρακολουθεί τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση και, μέσω αυτής, ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό του φροντιστηρίου «ΣΤΟΧΟΣ» δεσμεύεται για:
· Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
· Ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου καθηγητών
· Μέγιστη ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων, από την παροχή εξατομικευμένης 
σχολικής βοήθειας
· Επιτυχία στις προαγωγικές και εισαγωγικές εξετάσεις
· Την τήρηση όλων των νομοθετικών - κανονιστικών απαιτήσεων

Το φροντιστήριο «ΣΤΟΧΟΣ», πιστό στην αρχή που λέει ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από ποιοτικούς και πιστοποιημένους οργανισμούς, φροντίζει διαρκώς, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1433:2008.

Το γεγονός αυτό, ελέγχεται και πιστοποιείται από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, την TUV AUSTRIA HELLAS.
Ο οργανισμός της TUV δραστηριοποιείται στο χώρο της κατοχύρωση της Ποιότητας και της Ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών του από το 1872 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οργανισμούς πιστοποίησης με πολύ αυστηρά κριτήρια ελέγχου.

 Το πιστοποιητικό ποιότητας του φροντιστηρίου «ΣΤΟΧΟΣ» έχει κωδικό αριθμό αναφοράς 9200422, αριθμό εγγραφής 02111008  και βρίσκεται αναρτημένο σε κοινή θέα στο χώρο του φροντιστηρίου.

Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA HELLAS
 
            
Χρήσιμα
Καιρός στα Γιαννιτσά
Εκπαιδευτικές σελίδες
Mathematica
Εις άτοπον
Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2003-17
Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2018 και μετά
Θέματα Πανελλαδικών ανά Μάθημα
Θέματα Πανελλαδικών Όλα (Κελάφας)
Θέματα Τ.Ε.Ε.-Ε.ΠΑ.Λ.
Διάφορα
Άριστον Τεστ
Ο.Ε.Φ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας


Από το 1993...

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Newsletter

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Πόλη: